«Вчені записки» - збірник наукових праць

Редколегія

Склад редакційної колегії:

Я.М. Столярчук д-р екон. наук,  (відповідальний редактор) професор кафедри міжнародної економіки. Роб. тел.: 205-54-78, 456-58-47 Е-мail: ystolyar@kneu.kiev.ua; economic@kneu.kiev.ua

І.М. Рєпіна, д-р екон. наук, проф., заступник завідувача кафедри економіки підприємств з наукової роботи.

Е-mail: rephouse@mail.ru

А.Є. Буряченко, д-р екон. наук, проф., кафедри фінансів Е-мail: andrii.buriachenko@kneu.ua

О.К. Шафалюк, д-р екон. наук, професор, декан факультету управління персоналом та маркетингу.
Роб. тел.: 456-73-08 Е-мail: kmark@kneu.edu.ua

В.В. Вітлінський, д-р екон. наук, професор кафедри економіко-математичного моделювання.

Роб. тел.: 537-07-35 Е-мail: kemm@kneu.edu.ua

О.М. Галенко, д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри міжнародного обліку і аудиту.Е-mail: Galenko@ua.fm

О.О. Єранкін, д-р екон. наук, проф., кафедри економіки агропромислових формувань. Тел. роб.: 371-62-25. Е-mail: yerankin@kneu.edu.ua

О.О. Гаманкова, д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри страхування. Тел. роб.: 371-61-87, Е-mail: gamankova@ukr.net

О.М. Мозговий, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних фінансів.
Роб. тел.: 458-02-03 Е-мail: kmf@kneu.edu.ua

В.І. Чужиков, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри європейської інтеграції.
Роб. тел.: 455-69-17 Е-мail: keint@kneu.edu.ua

С.В. Степаненко, канд.. екон. наук, професор, завідувач кафедри історії та теорії господарства.

Роб. тел.: 371-62-57 Е-мail: khistory@kneu.edu.ua

В.М. Федосов, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів.
Роб. тел.: 455-69-06 Е-мail: kfin@kneu.edu.ua

Г.О. Швиданенко, канд. екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств.

Роб. тел.: 456-00-62 Е-мail: kep@kneu.edu.ua

В.Д. Якубено, д-р екон. наук, професор кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів.
Роб. тел.: 489-09-50 Е-мail: kafedra_pe@mail.ru, kpeof@kneu.edu.ua

А.В. Федорченко, д-р екон. наук, проф., кафедри маркетингу. Тел. роб.: 456-98-73,

Е-mail: a_fedorchenko@hotmail.com

Остання редакція: 07.06.18