«Вчені записки» - збірник наукових праць

Контакти

КОНТАКТИ РЕДАКЦІЇ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ

“ВЧЕНІ ЗАПИСКИ”

 

Статті слід направляти:

Редакція збірника наукових праць

“Вчені записки”

ДВНЗ "Київський національний

економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Проспект Перемоги 54/1, ауд. 512

Київ, 03057, Україна

З питань можливості отримання журналу звертайтеся в редакцію збірника наукових праць “Вчені записки”.

E-mail: kneu.vz@gmail.com

         03057, Kyiv, 54/1 Prospect Peremohy

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

The editorial office of Scientific Works Collection SCIENTIFIC NOTES

Email: kneu.vz@gmail.com

Phone: +38 067 982 08 48

Телефони: +380679820848  – відповідальний секретар редколегії Теплюк Марія Анатоліївна, к.е.н., доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва

 

 
Остання редакція: 02.12.19