«Вчені записки» - збірник наукових праць

Етичні норми

Збірник наукових праць «Вчені записки» почав своє існування у 1998 році. Засновником та видавцем є Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Збірник зареєстровано в Міністерстві юстиції України свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 11576-448 Р від 27.08.06р. Збірник внесено до переліку фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з економіки (постанова президії ВАК від 09.06.1999р. № 1-05/7). До друку приймаються тільки раніше не опубліковані статті , які мають зовнішню рецензію. Автор несе відповідальність за оригінальність статті.

 

 

Метою  збірника наукових праць «Вчені записки» є дослідження актуальних питань з економіки та апробація теоретико-методичних розробок наукових шкіл сфери економіки. Відповідно до зазначеної мети, буде вирішено ряд завдань:

  • оприлюднено результати наукових досліджень з економіки;
  • забезпечення активізації економічної наукової спільноти та активізації інноваційного розвитку економіки;
  • поширення вітчизняного та зарубіжного досвіду  щодо функціонування суб’єктів ринкових відносин.
  • акумуляція актуальної інформації щодо економічних змін та відповідних трансформаційних процесів між стейкхолдерами ринкових відносин;
  • формування майданчика високоінтелектуальної творчості та  апробації результатів наукових досліджень.

 

Збірник дотримується етичних правил подання інформації, яку дозволяється використовувати для навчання та для наукових досліджень.

Етичні правила для авторів, рецензентів та редакторів

(Ці правила ґрунтуються на принципах, розроблених Комітетом з етики наукових публікацій - COPE).

  • Етичні правила для авторів. Автори повинні гарантувати оригінальність своїх досліджень. Забороняється подавати до журналу статті, які вже були опубліковані, або одночасне подання однієї і тієї ж статті на розгляд до кількох журналів. Всі особи, які внесли значний вклад у дослідження, в тому числі формулювання ідеї та мети дослідження, методичних підходів, виконання дослідження та інтерпретацію результатів, повинні бути вказані як співавтори. Необхідно уникати будь-яких форм плагіату, дотримуватися чинного законодаства про охорону авторських прав. Автори повинні гарантувати, що методика і результати їх дослідження належним чином представлені та об'єктивно інтерпретовані. Необхідно чітко вказувати застереження до якості використаних емпіричних даних і методів. Будь-які фальсифікації під час виконання дослідницьких процедур та інтерпретації результатів є неприйнятними. Редакція може звертатися до авторів щодо уточнення інформації, тому автор, який відповідає за листування з редакцією, несе відповідальність за належне формування переліку співавторів, а також за ознайомлення усіх співавторів з остаточною версією статті та схвалення ними статті до публікації.
  • Етичні правила для рецензентів. Процес рецензування є анонімним та забезпечує оцінювання наукової статті щодо доцільності її публікації в журналі. Рецензенти мають надати своє бачення статті та пропозиції, щодо прийняття її до друку. З метою гарантування швидкого і неупередженого рецензування, необхідно якомога швидше надати редакції підтвердження своєї компетенції у даній тематиці та можливість впоратися із завданням у встановлений термін.Рецензенти зобов'язані зберігати конфіденційність отриманих матеріалів. Забороняється поширювати отримані для рецензування матеріали та проводити їх обговорення з будь-якими особами, окрім представників редакції журналу. При рецензуванні потрібно зберігати максимальну об'єктивність, чітко і зрозуміло обґрунтовувати свою аргументацію. Рецензенти зобов'язані повідомити редакцію про будь-які публікації, які не були належним чином процитовані авторами. Рецензент не має права використовувати інформацію, отриману під час розгляду статті, для особистих цілей, зокрема отримання будь-якої особистої вигоди. Рецензенти повинні відмовитися від рецензування у випадку наявності конфлікту інтересів, таких як співробітництво або конкуренція з будь-яким автором статті чи установою / організацією, у якій виконувалася робота або працює щонайменше один із авторів.
  • Етичні правила для редакторів. Редакція журналу несе відповідальність за рішення про публікацію статті. Рішення редакції є остаточним. Рішення редактора повинне ґрунтуватися на власному судженні про наукову значущість статті, а також відгуках рецензентів. Редакція журналу докладає усіх можливих зусиль для уникнення порушення авторських прав, плагіату або інших неправомірних дій авторів. При прийнятті рішення редакція керується виключно якістю статтей. Редактори не можуть використовувати у власних цілях матеріали відхилених статей. Редактори повинні суворо дотримуватися правил анонімності, зокрема, гарантувати анонімність рецензентів. Крім того, редакторам не дозволено поширювати будь-яку інформацію про подані статті будь-яким особам за виключенням авторів, рецензентів, наукових консультантів і видавця.

У разі виникнення питань вільно звертайтеся до редакції.

https://doaj.org/

Остання редакція: 02.03.21