«Вчені записки» - збірник наукових праць

Етичні норми

Збірник наукових праць «Вчені записки» почав своє існування у 1998 році. Засновником та видавцем є Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Збірник зареєстровано в Міністерстві юстиції України свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 11576-448 Р від 27.08.06р. Збірник внесено до переліку фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з економіки (постанова президії ВАК від 09.06.1999р. № 1-05/7). Збірник дотримується етичних правил подання інформації, яку дозволяється використовувати для навчання та для наукових досліджень. До друку приймаються тільки раніше не опубліковані статті , які мають зовнішню рецензію. Автор несе відповідальність за оригінальність статті.

Остання редакція: 04.07.14