«Вчені записки» - збірник наукових праць

Про збірник

Збірник наукових праць "Вчені записки" засновано у 1998 р. Київським національним економічним університетом як наукове видання, що публікує результати досліджень з економіки переважно науковців КНЕУ. За 16 - річну історію існування збірника вийшло до друку 15 номерів, в яких опублікувало свої статті більше 700 авторів - як науковці, викладачі, аспіранти, студенти вищих навчальних закладів у галузі економічної теорії та регіональної економіки, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіко – математичних методів, соціологічних досліджень.

Висвітлюються теоретичні, методологічні та практичні проблеми, які досліджуються науковцями в рамках наукових спеціальностей «Економічної теорії», «Функціональної економіки», «Видами економічної діяльності та регіональної економіки», «Світового господарства та міжнародних економічних відносин», «Економіко – математичних методів», «Соціологічних досліджень».

Для науковців, викладачів вищої школи та всіх, хто цікавиться науковими дослідженнями в галузі економічної теорії та регіональної економіки, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіко – математичних методів, соціологічних досліджень.

Збірник, починаючи з першого випуску, внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економіки. Наразі готуються документи для реєстрації видання в міжнародних наукометричних базах.

Тираж видання - 100 примірників. З випусками можна ознайомитись у бібліотеці КНЕУ та у провідних наукових бібліотеках України. Електронні копії журналу (починаючи з 8 випуску 2006 року) передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

Періодичність: 1 випуск на рік.

Мова видання: українська.

Остання редакція: 23.06.14