«Вчені записки» - збірник наукових праць

«Вчені записки» - збірник наукових праць.


Рік заснування: 1999
Проблематика: економічна теорія (розвиток економіки, інновації в економіці); функціональна економіка; галузева, міжгалузева та регіональна економіка; світове господарство та міжнародні економічні відносини; економіко-математичні методи (статистика, інформатика, економіко-матиматичне моделювання).
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11576 - 448 від 27.08.2006 р.
Фахова реєстрація у ВАК України:Постанова № 1-05/7 від 09.06.1999
Галузь науки: економічні науки
Періодичність: 1 раз на рік
Мова видання: українська

Зміст випусків та статті двома мовами